On boarding

On boarding af en ny medarbejder starter når kontrakten er underskrevet.

Når du har lukket en ansættelsesaftale med en kandidat, kan du understøtte den motivation og den forventning som kandidaten har til sit nye job. I stedet for at lade kandidaten gå i et tomrum på en måned eller mere, så kan du dels sørge for at holde en god kontakt, og dels aftale at kandidaten forbereder sig på sit nye arbejde.

Kontakten op til startdatoen kan blandt andet bestå i følgende:

  • Introduktion til nyttigt læsestof relateret til jobbet og virksomheden
  • Invitation til sociale arrangementer
  • Fremsendelse og dialog om introprogram

Afstem forventninger til indsatsen

Hvor meget man kan bede en kandidat om at sætte sig ind i under opsigelsesperioden er naturligvis en balancegang. Bliver kandidaten ekstra belastet i sit gamle job, fordi mange opgaver skal afsluttes eller afleveres, eller bliver der ekstra god tid, fordi kandidaten ikke bliver involveret i noget nyt i sit gamle job?

Giv medarbejderen en mentor eller buddy

En mentor eller en ’buddy’, som ikke er den nye medarbejders umiddelbare chef, kan være med til at skabe en god start. En mentor er typisk ikke en faglig sparringspartner, men hjælper med at introducere værdier og kultur. En ’buddy’ er ofte en kollega, som har en rolle som svarer til den nye medarbejders.

Det er oplagt at skabe kontakt mellem mentor/buddy og kandidaten så hurtigt som muligt.

Tilpas on boarding til den enkelte medarbejder

De fleste on boarding aktiviteter til nye medarbejdere er mere eller mindre standardiserede med intro til ’company values’, personalehåndbogen, intranettet mv. Prøv i så høj grad som muligt at tilpas programmet til den specifikke rolle.

Sæt mål for jeres on boarding og følg op

Sæt klare mål for jeres on boarding. Hvilken viden er det medarbejderen skal opnå, hvem er det vedkommende skal møde, hvilke kompetencer skal hun tilegne sig, hvilken adfærd vil I gerne fremme? Følg op på målene efter en uge, 14 dage, en måned, tre måneder, eller hvornår det giver mening. Fordi on boarding programmet er ’afviklet’ er det langt fra sikkert, at målene er nået.