Rekrutteringsmodel

Vi tilbyder at drive jeres rekrutteringsproces fra start til slut, og følger kandidaterne og jer helt til dørs.

Du får en personlig kontaktperson

I et samarbejde med os får du en personlig kontakt hos TimeWork som står for hele processen. Det vil sige, at din rekrutteringspartner har al dialog med dig og med kandidaterne. Vi splitter ikke processen op mellem forskellige personer i de forskellige faser. Det er vores erfaring, at når én person har ansvaret for processen ’end-to-end’, så undgår vi at væsentlig information går tabt, og sikrer at vi finder den bedste kandidat. Samtidig hjælper vi naturligvis hinanden med de enkelte rekrutteringer internt i TimeWork, og der er altid back up, når der er behov for det.

Sparring på dit jobopslag

Når vi i begyndelsen af processen drøfter jeres jobopslag/jobprofil, kommer vi med vores input baseret på, hvordan vi ser markedet, og hvad vi har erfaring med, at kandidaterne lægger vægt på. Det handler både om at gøre jobbet attraktivt, men også stille realistiske forventninger til kandidaterne.

Højt informationsniveau

Vi holder dig løbende orienteret om fremdrift i processen, og laver en formel status på rekrutteringen én gang om ugen.

Vi deltager på dit første møde med kandidaterne

Vi er med, når du holder din første samtale med kandidaterne. Dels bliver vi i den forbindelse skarpere på, hvad du leder efter, dels kan vi give kandidaten kvalificeret feed back efter mødet, og så sikrer det også en ’rød tråd’ fra vores indledende dialog med kandidaten. Vi er dog ikke aktive under samtalen.

Vi følger processen til dørs

Vi holder løbende kontakt med dig og kandidaten i de sidste faser af rekrutteringsforløbet, og du kan bruge os til at afstemme forventningerne i kontraktforhandlingerne.

Vi er bevidste om, at vi repræsenterer jeres ’brand’

Når vi rekrutterer på vegne af jer, så er vi bevidste om, at vi bliver koblet sammen med jeres brand. Derfor kan du være sikker på, at vi behandler kandidaterne seriøst, og at vi i det hele taget agerer professionelt.

Vores generelle proces ser sådan ud

  • Indledende møder for afklaring af jobprofil og vejledning ift. profilen
  • Afklaring af tidsfrister for rekrutteringsforløbet
  • Udformning og underskrift af kontraktuel aftale – se priser samt search og headhunting
  • TimeWork starter rekrutteringsprocessen ved brug af netværk og gennem search. Kandidater udvælges ud fra kvalifikationer, referencer, personlighed, interesse/motivation for jobskifte og referencer fra TimeWorks netværk
  • Interesserede kandidater inviteres til indledende, afklarende samtale hos TimeWork
  • TimeWork udvælger de bedst kvalificerede kandidater til videre forløb hos virksomheden, og de udvalgte kandidater præsenteres samtidig med CV og TimeWorks evaluering. Virksomheden præsenteres kun for kandidater som ønsker en dialog og udviser interesse for det aktuelle job, både fagligt og personligt
  • Første samtale hos virksomheden med udvalgte kandidater og med deltagelse af TimeWork
  • *) Anden samtale hos virksomheden, med anvendelse af virksomhedens eller TimeWorks personlighedstest (DiSC). TimeWork deltager såfremt TimeWork har stået for personlighedstesten
  • Evt. tredje møde vedr. kontraktvilkår og evt. underskrift
  • TimeWork tager yderligere relevante referencer hos tidligere virksomheder efter aftale.