Sikkerhedsansvarlig med CISO ansvar og infrastrukturerfaring

Vil du være med til at sætte fokus på vores samlede sikkerhedsprofil?

Vil du sikre governance, compliance og risikovurderinger?

Interesserer du dig for infrastruktur, og kan bidrage på arkitekturplan ift. sikkerhedspolitikker og teknisk sikkerhed på vores platforme? 

Vil du tage CISO ansvar i vores organisation? 

Om Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring er et ambitiøst kundeejet forsikringsselskab i vækst, og som en vigtig del af vores vækststrategi har vi etableret vores egen udviklingsafdeling. Det har vi gjort, fordi vi har en ambition om at udvikle og drifte vores egne løsninger og gå forrest i den digitale transformation i den danske forsikringsbranche. Det kræver hurtighed og fleksibilitet, og det har vi i høj grad hos os. Hele IT-afdelingen vokser, og nu mangler vi en dygtig kollega til at tage ansvar som dels CISO, men også for vores infrastruktur på arkitekturplan.

Vi er ejet af vores kunder, og vi har en stolt kultur med et ambitiøst udsyn. I dag er vi over. 300 medarbejdere, fordelt på vores kontoret i Næstved, Odense, Aarhus, Aalborg og København. Du får din daglige gang på vores hovedkontor, der ligger på Christianshavn midt i København. Der er god frokost, og vi arbejder både hjemmefra og på kontoret. 

Vores team og arbejde:

Vi er i dag et driftsteam med entusiastiske tekniske specialister og supportere, som understøtter vores platforme i samarbejde med vores udviklingsafdeling. Vi vokser i disse år, og vil derfor blive flere i den nærmeste fremtid.

Der er en del nye meget spændende tiltag i vores organisation, og vi har derfor brug for en mere i vores team, der specielt kan løfte sikkerheds/CISO-rollen, men også hjælpe på infrastrukturarkitekturen ifm. sikkerhedsaktiviteter. Ikke mindst ved implementering og integration af 3. parts produkter.

Vi arbejder med Microservice arkitektur, firewall, Exchange, patch, back-up, Cluster, Load balance mv. Vores platform er primært baseret på Microsoft teknologi men vi har også en del 3. partsprodukter, som vi skal sikre og optimere/integrere i vores platform og arkitektur.

Vores netværk er forankret hos en underleverandør, som vi har et tæt og godt samarbejde med.

I dagligdagen har vi mulighed for at udforske teknologier og undersøge muligheder. Vi er et solidt og godt team, som også har det sjovt. Vi har en flad struktur og korte veje til beslutninger, så du kommer til at sætte dit eget præg på dine opgaver. Vi bidrager alle til et godt arbejdsmiljø, hvor der også er plads til forskelligheder.

Vores chef hedder Karina Lyck. Du vil erfare, at hun som leder er uformel og let at gå til. Hun har tillid til teamet og den enkeltes faglighed, og hun tror på en ledelsesstil, hvor vi følger den gode idé og den gode løsning. Sådan kan vi sætte nye standarder i Købstædernes Forsikring og i branchen generelt. Vi glæder os meget til at møde dig og få dig med om bord. 

Hvem er du?

Vi søger en person med interesse for CISO-rollen og infrastrukturarkitektur erfaring, som kan varetage vores sikkerhed mellem udvikling og drift/infrastruktur. Du kan koordinere med de øvrige afdelinger og løfte opgaverne som en CISO og have infrastrukturarkitekturen for øje ved sikkerhedstiltag.

Du har derfor erfaring med – og interesse for – flere af følgende opgaver: 

 • Bistå med løbende at omsætte juridiske krav til IT-instrukser og kontroller, samt implementering.
 • Rådgive om compliancekrav (Sikkerhed), opfølge og rådgive om ny regulering af relevans for IT.
 • Implementere og opdatere KF’s politikker for IT-risikostyring og informationssikkerhed samt underliggende retningslinjer.
 • Facilitere og udarbejde IT risikovurderinger i forhold til både GDPR og KF’s risici
 • Udarbejde mitigeringsplaner og drive tiltag for identificerede risici
 • Research og sparring med resten af IT-organisationen om løbende forbedringer af sikkerhedsniveauet, prioritering af tiltag m.v.
 • Skabe awareness og træne KF’s medarbejdere i informationssikkerhed
 • Risikovurdere IT-leverandører, bistå ved kontraktforhandlinger og føre kontrol
 • Sikre strategi for infrastruktur arkitektur i sammenhæng med sikkerhedspolitikker
 • Løbende sikre infrastrukturen i et sikkerhedsperspektiv som primært er in-house.
 • Gennemføre og dokumentere kontroller.
 • Afdække og periodisk rapportere om IT efterlevelse af egne politikker og retningslinjer samt om risici og compliance.
 • Bistå ved sikkerhedsrelaterede incidents. 

Du kan lide at være i dialog med flere interessenter, som hjælper med opgaverne og har en høj arbejdsmoral samt tempo i hverdagen. Du har en grundlæggende interesse for infrastruktur i et sikkerhedsperspektiv, og kan bidrage som infrastrukturarkitekt i den sammenhæng. Du kan lære fra dig og gøre andre bedre, ligesom du selv er nysgerrig og åben for at lære nyt og vokse med os.

Mette Møller Simonsen

Mette Møller Simonsen

Partner

Telefon: +45 24 86 46 46 E-mail: mette@timework.dk

Om Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring er et ambitiøst kundeejet forsikringsselskab i vækst. Vi har en tydelig kundeorienteret vækststrategi og nærvær, engagement og handlekraft som vores kerneværdier. Vi er i alt ca. 200 engagerede kolleger som har en effektiv og struktureret tilgang til vores forretning, hvilket er en væsentlig forudsætning for realisering af vores vækstambitioner.

Læs mere om Købstædernes Forsikring på deres website her.