Kunderne siger...

DIBS har over en længere periode benyttet TimeWork og Mettes ydelser til rekruttering af nøglemedarbejdere til IT-funktionerne. DIBS er Gazelle virksomhed hvilket stiller specielle krav til de kandidater vi ønsker at ansætte, og Mette har lykkes med at hjælpe os med rekrutteringer til dels projektlederfunktioner som til product management funktionerne.

Kandidaterne har både levet op til de faglige som de personlige kvalifikationer vi efterspørger, og vi har været glade for den sparring og de udfordrende spørgsmål Mette har mødt os med. Mette er heller ikke bange for at udfordre os på vores ønsker til profiler, og jeg har fået en god sparing samtidig med at kandidaterne er meget velkvalificerede.

Dem vi har valgt at ansætte fra TimeWork, er folk med meget stort potentiale som vi er yderst tilfredse med.

Jacob Raavig

COO
DIBS Betalingssystemer

Kunderne siger...

Vi har ønsket at rekruttere de dygtigste, og derfor har vi for alle nøglepositionerne valgt at gå i samarbejde med TimeWork. Opdraget til TimeWork har været klart: ”Find de bedste medarbejdere med den rette mentalitet, der kan være med til at sikre Prysmians konkurrenceevne fremadrettet”. Det har indtil videre resulteret i 1 ICT manager, 1 teknisk support og 1 sælger, og der er flere på vej.

Rekruttering er en tillidssag, og det er ekstremt kritisk for virksomheden at finde den helt rigtige match. Samarbejdet med TimeWork betyder, at vi kan drage fordel af en topprofessionel rekrutteringspartner, hvis primære opgave er at finde de rette medarbejdere til den rette pris og på rette tidspunkt. Derved kan vi koncentrere os om forretningen og om at drive de øvrige HR aktiviteter, en så stor forandringsproces kræver.

Vi ser TimeWork som en tæt samarbejdspartner. Det tætte samarbejde er i høj grad opnået gennem den rejse, vi har været på. Vi brugte særligt i starten en del tid på at drøfte stillingerne, det organisatoriske set-up, og særligt de krav, vi har til kommende medarbejderes mind-set og adfærd. Vi forsøgte ligeledes at give TimeWork et rigtigt godt indblik i vores virksomhed bl.a. gennem mødet med forskellige medarbejdere og ved rundvisning i virksomheden.

Tilsvarende drøftede vi de processer og det faglige og etiske fundament, TimeWork bygger på. Selvfølgelig har det været væsentligt for samarbejdsrelationen, at der er en god kemi mellem Timework og os. Alt dette har vist sig at være nogle gode investeringer i samarbejdsrelationen, og vi betragter i dag TimeWork som vores forlængede arm i forhold til rekrutteringer.

Hanne Jacobsen

Prysmian Group

Kunderne siger...

Rekrutteringsbehov: inden for en kortere periode at skulle ansætte 5 .Net udviklere + 1 software arkitekt

Hvordan oplevede du opstartsmøder i relation til indgåelse af aftale?

Vi valgte af TimeWork pga. høj troværdighed. TimeWork var i stand til at forstå vores udfordringer og kompleksitet ved, at vi skulle sætte et helt hold af udviklere til at hjemtage udviklingen af vores core forsikringssystem. Vi fornemmede hurtigt at TimeWork havde et etableret netværk at tage fat i, og havde mulighed for at have en relevant dialog med kandidaterne, og derved kunne få dem i tale og interesserede i os. Det var ubesværet at få en fornuftig aftale, TimeWork kender tydeligvis alle hjørnerne i en rekrutteringsproces.

At vores kemi var god, havde naturligvis også en stor betydning. Der opstod hurtigt en god dialog fra starten af, med forståelse og respekt for hinanden. Hvilket er vigtigt når vi samarbejder om rekruttering i et svært marked.

Hvordan oplevede du TimeWorks forståelse af jeres udfordringer og krav til profil?

TimeWork forstod med det samme vores udfordringer og tekniske- og personlige behov. Lønniveauer har været svært, det er højt i det nuværende marked. TimeWork har løbende givet os input til niveauet, som vi konstruktivt har italesat. Vi har måtte give os lidt til tider, men til trods herfor, er vi sammen lykkes med alle de rekrutteringer og lidt til, som vi satte i gang.

Hvordan oplevede du TimeWorks forståelse for og sparring omkring de tekniske udfordringer forbundet med rekrutteringen?

Meget spot on, indstillinger passede rigtig godt på de enkelte. Vi lavede selv tekniske test i processen, hvilket TimeWork også opfordrede os til, idet de ikke kan gå helt ned på detaljeret kodeniveau og afdække kompetencerne. Men inden for teknologi stacken, de personlige kompetencer og på projektniveau er TimeWork en meget kompetent partner.

TimeWork forstår desuden divergensen i forskellige tekniske kompetencer hos profilerne, og hvad der skulle til for at få dem gjort interesserede generelt. Matchene har været rigtig gode og vi har fået et rigtig skarpt hold på plads.

Hvordan har du oplevet sparring, koordinering og opfølgning med TimeWork i processen?

Jeg har været meget glad for de gode og forståelige indstillinger af kandidaterne, samt den kontinuerlige opfølgning i processerne. TimeWork er kommet med rigtig gode brugbare input og fastholdelse og fokus på fremdriften. De har også været gode til at få fulgt op. Jeg har haft stor tiltro til TimeWork i processen, hvor de har udvist god situationsfornemmelse.

Da jeg selv har haft nok at se til med mange andre ting, har Mette været specielt god til at holde mig fast på processen og koordineringen af samtaler og fremdrift. Hun er ret insisterende, men da det har været nødvendigt af og til, ser jeg det kun som en hjælp. Statusopdateringer har løbende fundet sted, så vi hele tiden viste hvor langt vi var i processen. Det skal også nævnes at vi nåede det fastlagte deadline for vores rekrutteringer.

Rating: 1-5 hvor 5 er det bedste:  5

Karina Lyck

Købstædernes Forsikring

Kunderne siger...

I have worked with Mette for a couple of years now in different positions. Mette is a very dedicated, energetic and enthusiastic person who strives for the win/win solution.

Mette is focused and direct but always with a smile and good sense of humor and in a good mood. I would very much recommend Mette and hope that we would have the opportunity to work together again in the future.

Ole Jauch

Client Business Manager
TDC NetDesign – en del af TDC Erhverv

Kunderne siger...

Top qualities

  • Great Results
  • Good Value
  • High Integrity

Mette Møller Simonsen has provided IT-resources to EDS a number of times. The teamwork to find the right resources has always been fruitfull and effective. Splendid service provider!

Michael Henriques

EDS – senere HP