Skal du skifte job?

Brug vores Job Motivation Score Card til at finde svar på, om du skal skifte job.

Antallet af ledige jobs stiger. Det er billedet fra medierne, statistikkerne og også fra vores helt egen verden. Alt andet lige betyder det, at dine karrieremuligheder bliver større, og dermed også at risikoen for at du træffer den forkerte beslutning øges. Jo længere man er i sin karriere – både med hensyn til erfaring og ansvar – desto større kan konsekvenserne være af en forkert beslutning. Og en forkert beslutning kan lige så godt være, at man siger nej til et nyt job – som at man siger ja!

TimeWorks Job Motivation Score Card

Der er rigtig mange faktorer, man skal overveje i forbindelse med jobskifte. Vi har tidligere været inde på den helt basale skelnen mellem ‘job’ og ‘karriere’. Læs også Har du et job eller en karriere?

Her vil vi se nærmere på de faktorer, som motiverer dig for at skifte job og samtidig introducere TimeWorks Job Motivation Score Card som kan hjælpe dig til at træffe det rigtige valg.

Job Motivation Score Card hjælper dig med at balancere de kortsigtede med de mere langsigtede gevinster ved et jobskifte. Et jobskifte skal helst ikke alene være motiveret af kortsigtede motiver som lønforhøjelse, en ny titel eller frustration over det nuværende job. Fokus skal i langt højere grad være på potentialet for læring og udvikling i en ny rolle, hvis du skal blive tilfreds og ikke mindst få succes i et nyt job. Når vi skal rådgive dig om din karriere og vurdere dig som kandidat til en stilling, er det netop de langsigtede motivationsfaktorer vi lægger vægt på.

Job Motivation Score Card deler de positive og negative motivationsfaktorer op i overfladiske og grundlæggende forhold.

De overfladiske forhold

er ofte kortsigtede og kortvarige drivere af tilfredshed eller utilfredshed. Det kan være forhold som løn, en irritation over din chef eller kollegaer og en kortvarig, stor arbejdsbelastning. Det er forhold som ændres fra dag eet, hvor du starter i et nyt job, men det er ikke forhold som har langsigtet effekt på din tilfredshed eller karriereudvikling.

Hvis de overfladiske negative forhold er større end de overfladiske positive forhold, så kigger du måske efter et nyt job, men det er ikke nødvendigvis det rigtige. Det afhænger af din vurdering af de grundlæggende forhold.

De grundlæggende forhold

Er de langsigtede værdier som driver din karriere. Negative grundlæggende forhold er mangel på personlig og faglig udvikling, et konstant dårligt forhold til din chef, dårligt match med teamets og virksomhedens kultur.

Positive grundlæggende forhold er et udfordrende jobindhold, et stærkt tilhørsforhold til teamet og reel karriereudvikling.

Når du overvejer din jobsituation kan det fundamentalt set ske ud fra en ‘på vej væk fra’ eller en ‘på vej hen til’ strategi.

Er dine motivationsfaktorer samlet set negative i dit nuværende job, så er du sikkert på vej væk. Her skal du særligt være opmærksom på, at du ikke falder for en hurtig mulighed.

Er motivationsfaktorerne samlet set positive, er du sikkert ikke aktivt jobsøgende. Får du præsenteret en jobmulighed, så skal du vurdere den ud fra, om det kan accelerere din karriereudvikling. Du kan med andre ord være på vej fra en positiv position til én, der er endnu mere positiv.

Som headhuntere har vi oftest kontakt med kandidater som overvejende har positive motivationsfaktorer i deres nuværende job og ikke er aktivt jobsøgende. Vi fokuserer derfor på de grundlæggende faktorer og det langsigtede potentiale i en ny mulighed. Ligesom du bør gøre det.

I et arbejdsliv er tid et vigtigt aktiv. Du risikerer at forvalte tiden rigtigt dårligt, hvis du vælger et nyt job af de forkerte årsager eller ikke er åben overfor en ny mulighed, der kan flytte dig.

Job Motivation Score Card kan hjælpe dig, så du ikke spilder din (arbejds)tid. Du kan downloade det herunder. Det koster ikke noget, men er alligevel meget værd.

Har du et skarpt CV?

9 gode råd til det skarpe CV, og input til en skarpere LinkedIn profil. Download CV og projekttemplate.

Job eller karriere?

Hvor meget energi er du villig til at lægge i dit job? Få hjælp til at vurdere det inden du vælger arbejde.