Sådan forhandler du løn!

Hvordan skal du forhandle løn, når du overvejer et nyt job?

En lønforhandling er i princippet som enhver anden forhandling. Det gælder for såvel dig som arbejdsgiveren, om at finde en løsning begge parter er tilfredse med. Den markante forskel er dog, at du ikke forhandler på en andens vegne eller om en ting/tjeneste. Du forhandler om din egen værdi.

Det er i øvrigt en fejlagtig antagelse, at en arbejdsgiver altid vil forsøge, at presse lønnen ned under en forhandling. Generelt vil en leder altid forsøge at indpasse en rolle i den lønstruktur man har i teamet/afdelingen. Problemet kan så være, at lønudviklingen i markedet har været anderledes end udviklingen internt i virksomheden. Det ser vi for tiden ganske tit, hvor der siden finanskrisen kun har været en moderat lønudvikling, men hvor der generelt i markedet sker større spring pga. stor efterspørgsel efter bestemte kompetencer.

Hvis der i en virksomhed normalt kun sker en moderat lønudvikling blandt de ansatte, så vil man som chef helst have nyansatte ind på et ordentligt niveau, da man ved, at det ikke bliver nemt at give lønstigninger efter ansættelsen.

De fleste ledere er også godt klar over, at det er risikabelt at være alt for meget bagefter det generelle markedsniveau, da man risikerer at lønforskellen bliver så stor, at det i sig selv bliver en årsag til at de ansatte rejser.

Spørg om lønrammen

I forbindelse med en proces om et nyt job, er det helt naturligt, at du relativt tidligt i processen spørger om lønrammen. Jobindhold, udviklingsmuligheder, virksomhedskultur mv. er fortsat de vigtigste parametre, og de skal naturligvis veje tungt i en samlet vurdering. Du skal ikke afvise en mulighed, inden du kan afveje lønniveauet med de parametre. En høj løn kan på længere sigt ikke kompensere for et dårligt job. En høj løn skaber også høje forventninger, og det skal du naturligvis også være afklaret med.

Er der en headhunter involveret i processen, så kan du bruge headhunteren til både at få viden om niveauet, men i øvrigt også forsøge at påvirke det. Du kan påvirke det ved at gøre det klart, hvilke særlige kompetencer du netop ville kunne bidrage med i det pågældende job. Hvis lønrammen ikke rammer dine forventninger så sig det, og afhængig af den efterfølgende dialog, kan du så vælge at fortsætte eller pænt og høfligt takke nej.

Vær ærlig om din nuværende løn

Du vil næsten uden undtagelse blive spurgt om din nuværende løn. Det kan måske være fristende at ’lægge lidt til’, når du svarer, fordi du så undgår at argumentere for, hvorfor du gerne vil have mere. Vores råd er, at du er ærlig om din nuværende løn. Ærlighed er et grundprincip i enhver (ansættelses)samtale.

Men i samme åndedrag, så giv udtryk for, hvad der er din lønforventning. Din nuværende løn, vil altid af en potentiel ny arbejdsgiver blive brugt som en form for ’anker’ i lønforhandlingen. Sørg for at du med din lønforventning, får fortalt, hvor lang ’ankerkæden’ den skal være.

Inklusiv eller eksklusiv pension

Vær opmærksom på, om I taler om løn inklusive eller eksklusive den arbejdsgiverbetalte pension. Den kan svinge fra 3% til 17% og det er derfor ikke uvæsentligt om den er med eller ikke med.

Signaler fleksibilitet

Pas på med for kategoriske udmeldinger. Hvis du signalerer fleksibilitet, så har du bedre mulighed for at navigere, og at være åben overfor alternative ’benefits’. Det kan handle om at ’gøre kagen større’ i form af fleksibilitet, frihed, arbejdsgiverbetalt uddannelse eller lignende. Det kan også være en ’genforhandlingsdato’ efter 3-6 måneders ansættelse i kontrakten.

Lad være med at hæve dine krav under processen medmindre, der er ændringer i jobindholdet som gør det rimeligt (større ansvar, flere rejsedage, mindre fleksibilitet mm.).

Skal du gå ned i løn?

Ja, der kan være situationer, hvor du skal overveje at gå ned i løn i forbindelse med et nyt job. Det kan enten være, hvis du foretager et brancheskift, hvis du går fra freelance til et fast job eller hvis du er havnet på et niveau som er ude af trit med markedet generelt. Det kan naturligvis også være, hvis det konkrete job, giver dig udviklingsmuligheder som er helt unikke, og det derfor er en rigtig god personlig eller langsigtet investering.

De gode argumenter

Men hvad er så de gode argumenter for, hvorfor du skal have mere i løn i forbindelse med et nyt job? Som udgangspunkt er du jo netop motiveret af de spændende opgaver, de gode udviklingsmuligheder, ansvaret, teamet mm., så der er vel ingen grund til at du oven i købet skal have mere i løn? Hvis du er i proces via en headhunter, så har du som regel en lidt bedre forhandlingsposition, da du jo ikke er aktivt jobsøgende. Men ofte må du have de gode argumenter frem i forhandlingen. De gode argumenter, kan deles op i de ’offensive’ og de ’defensive’. De offensive er dem som direkte har sammenhæng med din forventede præstation i det nye job, mens de defensive ikke i sig selv har noget med din præstation at gøre og derfor er de naturligvis heller ikke så gode at bringe frem i forhandlingen.

Eksempler på offensive elementer

 • Du kommer med teknologi-, proces- eller domæneviden som tilfører din nye arbejdsgiver umiddelbar værdi (og dermed sparer dem tid/penge eller får deres ydelser hurtigere på markedet)
 • Du er i stand til at bidrage med nye ideer (til processer, produkter, kunder mv.)
 • Du er positiv kulturbærer og bidrager f. eks. med energi og initiativ både fagligt og socialt
 • Du er mere produktiv end dine kollegaer – og kan dokumentere det
 • Du kan dokumentere ekstraordinære resultater (f. eks. salg, gennemførte projekter, medarbejder- eller kundetilfredshed)
 • Du lærer hurtigt og du udnytter din nye viden
 • Du har et stort netværk og det kan komme din nye arbejdsgiver til gavn
 • Du kan hjælpe din nye chef med at nå sine mål

Eksempler på defensive elementer

 • Du har et ’efterslæb’ i forhold til markedet
 • Du har et højt og relevant uddannelsesniveau
 • Du har været i højtprofilerede virksomheder som din nye arbejdsgiver gerne vil sammenlignes med
 • Du skal kompenseres for f. eks. længere afstand til job, mindre frihed/fleksibilitet eller lignende

Du kan måske bringe rigtig mange argumenter i spil, men generelt gælder det om at finde de tre bedste og så lægge særligt vægt på dem.

Hvad er dine erfaringer? Del dem gerne med os, eller kontakt os, hvis du har brug for input til netop din markedsværdi.

Find din markedsværdi!

At finde din markedsværdi, ja, det er ikke helt enkelt. Vi har her et par holdepunkter, som du kan gøre brug af.

Har du et skarpt CV?

9 gode råd til det skarpe CV, og input til en skarpere LinkedIn profil. Download CV og projekttemplate.