Kender du din markedsværdi?

Hvordan finder du din markedsværdi?

For langt de fleste af os er lønnen ikke den væsentligste faktor, når vi vælger nyt job, eller når vi skal vurdere, hvor tilfreds vi er med vores nuværende stilling. Normalt anser man løn for en såkaldt ‘hygiejnefaktor’ som ikke i sig selv giver tilfredshed, men i høj grad kan være en årsag til utilfredshed. Motivation på jobbet skabes af de rigtige opgaver, at være sammen med det rigtige team og en positiv udvikling.

Vi har skrevet mere om motivationsfaktorer her: Skal du søge nyt job?

Alt afhængig af hvor vi er i livet, så har løn større eller mindre betydning for, hvordan vores privatøkonomi hænger sammen og derfor typisk også for, hvor stor en betydning vi tillægger den.

Vi kommer dog ikke uden om, at løn er en af de mest synlige faktorer i forbindelse med vores job, og særligt i forbindelse med jobskifte, så kommer lønnen i fokus.

Hvad er du værd?

Udgangspunktet for en lønforhandling er naturligvis din værdi. Hvis din værdi var en objektiv størrelse, så var der sådan set ikke nogen grund til at forhandle løn. Men indenfor videnstunge brancher, heriblandt vores egen, IT, er din værdi alt andet end objektiv. Lønforhandling er i vid udstrækning individuel, og vi løser ofte opgaver som ikke er standardiserede, og som måske kan være svære at måle.

Min egen erfaring er, at der på mange arbejdspladser og i private sammenhænge er nærmest tabu at udveksle oplysninger om hinandens løn. Det er lidt som at låne en andens tandbørste – det gør man bare ikke!

Men hvordan finder man så sin markedsværdi?

Som enkeltindivider er vi med vores personlighed, erfaringer og uddannelse helt unikke. Samtidig er organisationer forskellige – selv organisationer som beskæftiger sig med det samme. Så man kan med god ret sige, at der ikke findes noget der hedder markedsværdi. På den anden side så findes der en efterspørgsel efter netop dine kompetencer. Hvis den efterspørgsel er stor, og udbuddet af dine kompetencer er begrænset – ja, så stiger prisen – og vice versa.

Udfordringen er at markedet ikke er gennemsigtigt, og at din forhandlingspartner som regel sidder med større viden end dig. Hun kender lønniveauet i organisationen, og hvis der er tale om en søgeproces, også niveauet blandt de kandidater som er i spil til et job.

Det er begrænset, hvad du kan bruge fagforeningernes lønstatistik til – særligt hvis du har seniorkompetencer. Statistikkerne baserer sig på et begrænset datagrundlag og forsimplede stillingsbetegnelser. I mange funktioner må man også forholde sig til, at de opgaver man udfører helt eller delvis kan sendes off shore. Så ud over at være en del af mange ‘mikromarkeder’ er vi også del af det globale arbejdsmarked.

Udgangspunktet for din værdi vil altid være den løn, du får i dag. Det er et meget konkret udtryk for , hvad en arbejdsgiver (og dig selv), mener du er værd. Det kan være for lavt, fordi du ikke har fået lønstigninger i forhold til den værdi, du leverer til organisationen, eller den værdi du vil kunne tilføre et andet sted. Men den vil også kunne være for høj i forhold til markedet, fordi din værdi er unik for netop den arbejdsplads, hvor du er, eller fordi din arbejdsgiver må kompensere for andre forhold ved hjælp af højere løn. Det ser vi typisk i virksomheder i krise eller med et dårligt omdømme, som må betale en høj løn for at fastholde og tiltrække medarbejdere. Har du ikke holdt dine kompetencer vedlige, risikerer du også at være ude af trit med markedet.

Hvis du har et fortroligt forhold til en eller flere kollegaer, så er det en mulighed at tale med dem, men det risikerer virkelig at skabe en dårlig stemning (husk lige tandbørsten!). Venner og bekendte i samme branche er også en mulighed, men igen er det et emne som mange ikke bryder sig om at tale om.

Er du i proces til et job via en headhunter, så brug evt. headhunteren som sparringspartner. Headhunteren er naturligvis ikke uvildig – som udgangspunkt er vi arbejdsgivers forlængede arm – men vi har sædvanligvis et godt indblik i det marked vi arbejder i. Har du en god relation til en anden headhunter indenfor dit arbejdsområde, så prøv at spørge der. Input fra os og vores kollegaer skal naturligvis bruges med omtanke, men det kan sagtens indgå i din samlede vurdering.

I sidste ende er din markedsværdi i høj grad også afhængig af din forhandlingsevne.